Over OnsOpeningsNoot-3

Namen, functies en emailadressen bestuur en commissies:

 

Naam Functie Email adres Telefoonnummer
Alies Berends voorzitter aliesberends@gmail.com 0547-361367
Harm Linde secretaris/ledenadministratie harmjanny39@gmail.com 0547-361999
Gerda ten Asbroek penningmeester gerdatenasbroek@gmail.com 0547-362607
Gerrie Dennissen Archivaris en website beheer gerriedennissen@gmail.com 06-22383176
Gerrie ten Hove lid eppievanbram@hetnet.nl 0547-362820
Mini Bakker lief en leed jh_bakker@hotmail.com 0547-362019
Henk Hondelink notulist/2e voorz./pr-zaken henk.hondelink@planet.nl 06-53847072

 

Muziekcommissie Verantwoordelijk voor het uitzoeken van het repertoire en de Muziekcommissie bepaalt wat er gezongen wordt bij het optreden.  
Alie Poortman alie.poortman@kpnmail.nl 0547-361910
Gerrit Woudenberg g.woudenberg@hi.nl 0547-363347
Dinni Knopers dinni_knopers@hotmail.com 0547-362887  
Henk Hondelink, afgevaardigde van het bestuur henk.hondelink@planet.nl 06-53847072
Ria Degenkamp, dirigent riadegenkamp@gmail.com 0547-363198
Eric Dollekamp, muzikale begeleiding dollekamp2014@outlook.com 0547-362376

 

Technische commissie Verantwoordelijk voor technische zaken als; licht, geluid, podium en instrumenten.  
Gerrit van de Haar gerritvandehaar@hotmail.com 0547-275823
Wim Vreeman inaenwim@kpnmail.nl 0547-363919
Wim Olink wimenannette@gmail.com 0547-361902

 

 

Commissie optredens: Zoekt naar leuke optredens voor ons koor en legt daarvoor de nodige contacten. De invulling gaat in overleg met de muziekcommissie  
Gerrit Woudenberg g.woudenberg@hi.nl 0547-363347
Gerrie ten Hove   eppievanbram@hetnet.nl 0547-362820
Gerrie Dennissen-Bruijn gerriedennissen@gmail.com 06-22383176