Over OnsOpeningsNoot-3

Klik hier voor: Ons bestuur

Wij zijn een gemengd koor uit Markelo dat uitsluitend Nederlandstalig zingt.
Deze site bestaat uit een algemeen toegankelijk deel en een deel bestemd voor de leden.

Geschiedenis
Op 19 september 2002 werd NooTzaak opgericht bij Camping De Kattenberg in Markelo.

Het koor nu
NooTzaak is een meerstemmig Nederlandstalig koor en bestaat uit ca. 55 mannen en vrouwen die – met uitzondering van de zomermaanden – iedere donderdagavond van 20.00 tot 22.00 uur bij zalencentrum “De Haverkamp” oefenen.
Dirigente Ria Degenkamp heeft de artistieke leiding en het koor wordt muzikaal begeleid door Eric Dollekamp, die sinds jaren de vaste toetsenist is.
Het koor heeft een uitgebreid Nederlandstalig repertoire met uitstapjes naar de streektaal. Ook behoren daartoe door eigen leden  geschreven nummers.
Denk je dat je bij dit gezellige koor past, kom dan eens luisteren op een van de repetitieavonden.
Na afloop is het mogelijk in het sportcafé van de Haverkamp bij een drankje even gezellig na te praten.

Toekomst
Het enthousiasme blijft en NooTzaak zit niet stil.
Wij zijn een gezonde, levendige vereniging die voortdurend blijft werken aan vernieuwing van het repertoire. Speciaal daarvoor is een muziekcommissie ingesteld die zich bezighoudt met het zoeken naar nieuwe  nummers. Daarnaast kent het koor een technische commissie die zorg draagt voor de technische faciliteiten als instrumentarium, podium, licht en geluid. e.d. Verder wordt aandacht besteed aan het lief en leed van de leden en is er een p.r.-functionaris die verantwoordelijk is voor de externe contacten met de schrijvende pers en andere media. Een feestcommissie zorgt er jaarlijks voor dat de leden elkaar ook eens op andere maar zeker ook plezierige wijze kunnen ontmoeten.
Onze uiteindelijke doelstelling is: zowel de leden als het publiek enthousiast te maken voor NooTzaak.